Thức ăn Smartheart Puppy 400g

30,000VND

Thức ăn cho chó con Smartheart Puppy có thành phần dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ để mang lại một sức khỏe và tình trạng tốt cho Cún cưng.